Aineistopankki

Käytä hyödyksi keräämämme aineisto. Käyttöturvallisuustiedotteet voit ladata suoraan PDF muodossa.

 • Käyttöturvallisuustiedotteet

 • Tpms-info

  • RENGASPAINEEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ ELI TPMS (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM)

   MIKSI RENGASPAINEEN SEURANTA ON TÄRKEÄÄ?

   ”Bridgestonen Euroopan laajuisessa Think Before You Drive -turvallisuuskampanjassa v. 2010 tarkastettiin 38 000 henkilöauton renkaat ja tulokset olivat tyrmääviä; 71 % autoilijoista ajaa liian pienillä rengaspaineilla (yksi tai useampi vajaapaineinen rengas/auto)! Laskelmat osoittivat että eurooppalaiset autoilijat kuluttavat liian matalista rengaspaineista johtuen vuosittain turhaan 12.2 miljoonaa rengasta (ennenaikaisen kulumisen takia) ja 2.0 miljardia litraa polttoainetta (kasvaneen vierintävastuksen takia). Kasvanut polttoaineenkulutus lisää ilmakehän hiilidioksidikuormitusta vuosittain ylimääräiset 4.8 miljoonaa tonnia. Rengaspaineilla on siis merkitystä!”

   Lähde: www.turvallisetrenkaat.fi, viitattu 5.5.2015

   LAINSÄÄDÄNTO

   EU edellyttää direktiivillään 2007/46/CE, että 1.11.2012 jälkeen uusissa tyyppihyväksytyissä alle 3500 kg:n ajoneuvoissa tulee olla rengaspaineen seurantajärjestelmä. Ilmanpaineen seurantajärjestelmä tulee olla kaikissa ensirekisteröidyissä henkilö- ja asuntoautoissa 1.11.2014 alkaen.

   KÄYTÖSSÄ OLEVAT TPMS-JÄRJESTELMÄT

   Rengaspaineen seurantajärjestelmä voidaan toteuttaa kahdella tapaa. Aktiivinen TPMS-järjestelmä perustuu renkaan sisällä olevan anturin suoraan paineen ja lämpötilan mittaukseen. Passiivisen rengaspaineen seurannan lähtökohtana on paineen alenemisesta johtuvan renkaan pyörimisnopeuden muutoksen havaitseminen. Käytettävästä ilmanpaineen seurantajärjestelmästä päättävät autonvalmistajat. Molemmat järjestelmät varoittavat kuljettajaa minimissään TPMS-varoitusvalon syttymisellä kojelautaan siinä vaiheessa, kun yksittäisen renkaan paine laskee 25% ohjeellisesta rengaspaineesta.

  • Suora (aktiivinen) TPMS-järjestelmä

   Jokaisen renkaan sisään on asennettu erillinen sensori. Sensorit mittaavat renkaiden painetta ja lämpötilaa ja lähettävät tiedot langattomasti auton keskusyksikköön (ECU, electronic control unit). Euroopassa käytettävä lähetystaajuus on 433MHz.

   Epäsuora (passiivinen) TPMS-järjestelmä

   Vajaapaineisella renkaalla on hieman eri halkaisija kuin täysin paineistetulla renkaalla. Tämän takia vajaapaineinen rengas pyörii vähän eri vauhtia kuin oikein täytetty rengas. Passiivisessa ilmanpaineen seurannassa ajoneuvon ABS-/ESP-järjestelmän tai renkaan nopeusanturien avulla havaitaan paineenmuutoksista johtuvat renkaan pyörimisnopeuden muutokset. Passiivinen rengaspaineen seuranta ei ole kovin tarkka, järjestelmä ei anna suoraa tietoa renkaan paineesta tai lämpötilasta. Vajaapaineista rengasta ei voida havaita ennen liikkeelle lähtöä, koska paineenmuutokset havaitaan vain auton ollessa liikkeellä. Systeemi täytyy kalibroida aina renkaan täytön ja renkaan vaihdon yhteydessä tai jos rengaspositioita muutetaan keskenään. Järjestelmä on myös mahdollista kalibroida väärillä rengaspaineilla.

  • TPMS VAIKUTUKSET LIIKENNETURVALLISUUTEEN JA TALOUDELLISEEN AJOON

   Rengaspaineen seuranta ja ajoneuvon valmistajan suosituksen mukaisen rengaspaineen ylläpito heijastuu sekä ajoturvallisuuteen että taloudelliseen ajamiseen.

  • TURVALLISUUS

   Oikea rengaspaine takaa renkaan maksimaalisen suorituskyvyn. Kun rengaspaine on kohdillaan, niin rengas pyörii kevyesti ja ohjautuu tarkasti. Väärä paine renkaassa heikentää renkaan pito-ominaisuuksia, jarrutusmatkat pitenevät sekä vesiliirron riski kasvaa.

   RENKAAN KÄYTTÖIKÄ

   Liian alhainen rengaspaine lyhentää renkaan käyttöikää. Rengaspaineen ollessa liian alhainen renkaan kuluminen ja lämpeneminen voimistuvat, kestävyys heikkenee sekä vaurioitumisriski kuten rengasrikon vaara kasvaa.

   POLTTOAINEKULUTUS

   Vajaapaineisen renkaan vierintävastus on suurempi, jolloin se tarvitsee enemmän energiaa pyöriäkseen. Tämä tarkoittaa käytännössä polttoaineen kulutuksen kasvua.

  • YLEISTUNNISTIMET JÄLKIMARKKINOILLE

   Jälkimarkkinoille tarkoitetut yleistunnistimet korvaavat suuren määrän alkuperäisiä tunnistimia. Tämä helpottaa huomattavasti varaston hallintaa. Asiakkaan tarpeeseen pystytään löytämään myös tehokkaasti alkuperäisen korvaava yleistunnistin, koska yleistunnistimia on monesti helpommin saatavilla. Yleistunnistimet ohjelmoidaan, aktivoidaan tai kopioidaan vastaamaan alkuperäistä tunnistinta ohjelmointityökalun avulla. Ohjelmointi vaatii, että työkalusta löytyy päivitys siihen automerkkiin- ja -malliin mihin anturia ollaan asentamassa. Tämän takia aivan uusiin automalleihin ei välttämättä heti pystytä ohjelmoimaan yleistunnistinta, koska uudet päivitykset tulevat pienellä viiveellä. Osa yleistunnistimista ei vaadi mitään ohjelmointitoimenpiteitä, vaan ne voidaan asentaa suoraan renkaaseen. Sensori koostuu sensori- ja venttiiliosasta. Venttiiliosan runko on joko kumia (kumiventtiili) tai metallia (metalliventtiili). Venttiiliosassa on rungon lisäksi nikkelöity venttiilineula sekä tiivisteellinen venttiilihattu. Metalliventtiiliin kuuluu myös kumitiiviste sekä liitosmutteri. Kumiventtiili on usein kiinni sensorissa torx-ruuvilla. Venttiilineulan, torx-ruuvin sekä liitosmutterin kiristyksessä tulee noudattaa valmistajien antamia kiristysmomentteja oikean kiinnityksen varmistamiseksi. Kumiventtiilin käyttö sallitaan maksimissaan nopeusluokkaan 210km/h. Tätä suuremmissa nopeusluokissa tulee käyttää metalliventtiiliä.

  • YLEISTUNNISTINMALLIT

   Mikään yksittäinen yleistunnistin ei tällä hetkellä kata 100% autokannasta. Erittäin laaja kattavuus saavutetaan muutamilla sensorimalleilla. Yleistunnistimen soveltuvuus kuhunkin automerkkiin, -malliin ja vuosimalliin tulee varmistaa tapauskohtaisesti. Sensorit voidaan luokitella ominaisuuksien perusteella. Nykyaikainen TPMS-sensori, kuten Italsensor 3.0evo, on ohjelmoitava, esiohjelmoitu sekä sisältää satoja Fit&Go ominaisuudella varustettuja autoja.

  • Ohjelmoitava

   Uusi tunnistin luodaan syöttämälle siihen ajoneuvokohtaiset ohjelmointitiedot ohjelmointityökalulla. Samalla tunnistin saa myös yksilöllisen ID-tunnisteen. Tiedot voidaan kopioida myös alkuperäisestä sensorista, jolloin auton keskusyksikkö ei huomaa eroa alkuperäisten ja ohjelmoidun tunnistimen välillä.

   Esiohjelmoitu

   Tunnistimeen on esiohjelmoitu automerkkien ja –mallien tunnistintiedot. Sensori aktivoidaan ohjelmointityökalulla siihen autoon mihin se ollaan asentamassa. Etuna on, että tunnistimen aktivointi tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin tunnistimen ohjelmointi. Sensori voidaan myös ohjelmoida ja kopioida samaan tapaan kuin ohjelmoitavat yleistunnistimet.

   Fit&Go / Ready4

   Aivan kuten alkuperäistunnistimet, ne voidaan asentaa ajoneuvoihin ilman erillistä ohjelmointia. Jos sensori asennetaan johonkin muuhun kuin Fit&Go tuettuun automalliin, ohjelmointitiedot voidaan päällekirjoittaa TPMS työkalulla.

  • OER SENSORIT

   OER (Original Equipment Replacement) sensorit ovat esiohjelmoituja tietyille automalleille. Ne toimivat OEM (Original Equipment Manufacturer) alkuperäissensorien tavoin. Sensoritiedot uudelleenohjelmoidaan auton ohjausyksikköön samalla tavalla kuin OEM-sensoreissa. OER sensorit ovat kustannustehokas vaihtoehto alkuperäistunnistimille. OER sensoreita ei ole mahdollista ohjelmoida.

  • KOLME TAPAA AUTON KESKUSYKSIKÖN UUDELLEENOPETTAMISEEN

   On olemassa kolme perustapaa, miten saat auton tunnistamaan uudet ilmanpainetunnistimet.


  • 1. AUTO-SELF / AUTO-MANUAL

   AUTO-SELF, Kulkuneuvo tunnistaa uudet ilmanpainetunnistimet automaattisesti. Vaatii kulkuneuvolla ajamista, jotta merkkivalo sammuu.

   AUTO-MANUAL, uudet sensorit kuitataan ajotietokoneesta ohjelmoinnin loppuunsaattamiseksi.

   Varmista uusien TPMS-sensorien kuittaus auton ohjekirjasta.

   2. OBD

   Uusien tunnistimien yksilölliset ID-tiedot ohjelmoidaan ajoneuvon keskusyksikköön ohjelmointityökalulla, liittämällä OBD-kaapeli työkalun sekä auton OBD-porttien välille.

   3. STATIONARY

   Autokohtainen koodaus. Yleisintä amerikkalaisissa autoissa.

  • Autotehtaat ovat yhä enemmän siirtymässä Auto Learn järjestelmään, jossa kulkuneuvo tunnistaa automaattisesti uudet ilmanpainetunnistimet. Auto Learn menetelmässä ei siis vaadita sensorien asennuksessa ohjelmointityökalun käyttöä siihen, että ajoneuvo tunnistaa uudet sensorit.

  • SENSORIN HUOLTO JA VARAOSAT

   Hyvään käytäntöön kuuluu rengashuollon yhteydessä tunnistimen metalliventtiilin tiivisteen vaihtaminen. Samalla on usein tarpeellista vaihtaa myös muut metalliventtiilin osat (neula, tiivisteellinen venttiilihattu ja mutteri). Käytettävän neulan tulee olla nikkelipinnoitettu. Venttiilin runko-osa (metalliventtiili) altistuu myös normaalille kulumiselle ja korroosiolle. Runko tulee huollon yhteydessä tarkastaa ja vaihtaa jos vaurioita ilmenee. Normaalin tubeless kumiventtiilin huoltokäytännön mukaisesti myös tunnistimen kumiventtiili suositellaan vaihdettavaksi aina renkaan vaihdon yhteydessä. Saatavilla on suuri valikoima varaosaventtiilejä sekä huoltosarjoja niin alkuperäis- kuin jälkimarkkinatunnistimiin.

 • Linkit

 • huolto- asennusvideot

Palvelemme sinua mielellämme

Joten ole hyvä ja ota rohkeasti yhteyttä!

Siirry yhteystietoihin